[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้

thetastefood

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อถึงคราวที่ไม่สามารถทานอาหารเองได้ หรือไม่ได้สติ ย่อมต้องให้การช่วยเหลือด้วยการให้อาหารทางสายยาง

MORE ...

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้

thetastefood

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อถึงคราวที่ไม่สามารถทานอาหารเองได้ หรือไม่ได้สติ ย่อมต้องให้การช่วยเหลือด้วยการให้อาหารทางสายยาง

MORE ...

อาหารสุขภาพ ที่ช่วยป้องกันโลหิตจาง อาหารบำรุงเลือด

thetastefood

อาหารสุขภาพ ที่ช่วยป้องกันโลหิตจาง อาหารบำรุงเลือด

อาหารสุขภาพ ที่ช่วยป้องกันโลหิตจาง อาหารบำรุงเลือด โดยช่วยเสริมธาตุเหล็ก และโปรตีนให้กับร่างกาย ทำง่ายกินได้ทุกวัย อิ่มอร่อยได้สุขภาพ โรคโลหิตจาง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ ซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยการกินอาหารที่มีธาตุเหล็ก พอเพียงต่อร่างกายของเรา

MORE ...